Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Teologie používá mentální násilí jako vlastní vědeckou metodu.

24. 06. 2014 7:33:57
Teologie přestala být vědou na konci čtvrtého století - první nám známou popravou heretika. Považovat teologii za vědu, znamená spolu s teology uznávat anebo spíše predikovat a deklarovat omezenost lidského poznání.

 

O pravdivosti jednotlivých vědeckých postulátů musí rozhodovat vždy vědci daného oboru - v tomto případě teologové. O "pravdivosti" teologie a jejích dogmat však rozhodují mocenské orgány té které církve.

Teologie tedy nemůže být považována za vědu.

Dogmata křesťanských církví jsou tedy hájena mentálním násilím a nikoli intelektem.

Uznávat nedotknutelnost těchto dogmat znamená mentální násilí působit anebo mentálnímu násilí podléhat.

Teolog je člověk, který používání mentálního násilí - namísto svobodného bádání - zaštiťuje akademickými tituly z našich univerzit. Mentální násilí je neoddělitelnou součástí všech náboženských systémů, které tvrdí že jejich nauka je neověřitelná, nezdůvodnitelná ale trvají na ní.

Klasickým příkladem je římsko-katolická teologie. V Encyklice Fides et Ratio - O vztazích víry a rozumu, potažmo víry a vědy od Jana Pavla II. z r.1998 - se dočteme:

"VÍRA A ROZUM jsou jako dvě křídla, jimiž se lidský duch pozvedá k nazírání pravdy."

Pokud použijeme víru, jako kriterium pravdivosti, zcela nutně se musíme uchýlit k mentálnímu násilí - nelze jinak.

Naprosto klasickým příkladem je známý případ heliocentristy Galileiho: 

V roce 1633 začal s Galileem soud před inkvizičním úřadem. Měl zde odvolat svoji heliocentrickou představu uspořádání Vesmíru. Galileo čtyřikrát zapřel, že by zastával Koperníkovu doktrínu (tedy že Slunce je nehybné a Země se kolem něj otáčí) jako platnou. I tak byl výsledkem rozsudek, který zněl následovně:

"Vyhlašujeme tímto rozsudek a prohlašujeme, že Vy, Galileo Galilei, jste se stal podle tohoto Svatého Officia (dnes Kongregace pro nauku víry) velmi podezřelým z kacířství, protože jste zachovával a věřil učení, které je falešné a proti Božímu a svatému Písmu:
že slunce je centrem vesmíru,
že se nepohybuje od východu na západ,
že se pohybuje Země, která není v centru vesmíru,
že se v toto všechno může věřit a obhajovat, ačkoliv je to proti Bibli.
"

Galileo Galilei

Sedmdesátiletý geniální vědec a křesťan Galileo byl poté nucen předříkat odvolání, které mu předložila papežská inkvizice: "Já, Galileo Galilei v 70. roce svého života jako vězeň klečící na kolenou a před vámi, Vaše Eminence (10 kardinálů), majíce před očima svaté Evangelium, kterého se dotýkám svýma rukama, odsuzuji, proklínám a ošklivím si chyby a kacířství, že se země pohybuje..."

Tímto odvoláním Galileova veřejná vědecká práce skončila. Přesto všechno mu i tak bylo dovoleno pokračovat v bádání i v domácím vězení. Za svého života se už Galileo očištěné svého jména nedočkal.

Ani v současné době v české sekulární škole, se naše děti nedozví tento skutečný průběh procesu s Galileo Galileem!

Na rehabilitaci Galilea se čekalo od roku 1633 skoro 350 let. Teprve v 80. letech minulého století papež Jan Pavel II. při příležitosti Newtonových oslav oznámil, že katolická církev udělala chybu, odsouzením díla Galileiho za to, že přestal zastávat geocentrismus (tedy že Země je středem vesmíru a všechna nebeská tělesa krouží kolem ní). Dále papež zdůraznil, že Galileův případ je velmi důležitým pro budoucnost, aby se neudělala podobná chyba, pokud se vynoří nějaký další konflikt mezi náboženstvím a vědou.
 
Mentální násilí je schopnost ovlivnit úsudek a jednání druhých lidí. Je naprosto typické pro lidi s poruchou osobnosti - buď mentální násilí používají, anebo mentálnímu násilí podléhají. Objektivně řečeno nepodléhat mentálnímu násilí je mnohem složitější, než si naše civilizace dokáže představit.
 
Nejjemnější formou působení mentálního násilí na člověka je narušení intuice, zmražení asociačního procesu v mysli a neschopnost nalézt souvislosti.
 
Uvedu alespoň tři příklady vlivu mentálního násilí v oblasti teologie, náboženství a společnosti:
 
O Marii, matce Ježíšově katolíci tvrdí, že porodem pannou býti nepřestala. Kdekdo se nad tímto dogmatem pousměje. Koho z vás však napadlo, že je to naprostý nesmysl - neboť by pak nemohla Ježíše kojit!?
 
Další katolické - a vlastně i celokřesťanské - dogma se týká prvotního hříchu. Podle definice Pia XII. mají všichni lidé naprosto identický dědičný hřích a to přímo od prarodičů Adama a Evy. Dodnes se nikdo z křesťanů nepostavil, aby řekl, že toto dogma je opět naprostý nesmysl, neboť  je v zásadním rozporu se známým SZ výrokem:

"Já jsem - Bůh žárlivě milující. Tvé dobré činy odměňuji po tisíce generací tvých synů a dcer. Ale tvé špatné činy trestám po 7 x 7 generací tvých synů a dcer."

Od Adama a Evy nás zcela jistě dělí mnohem více než 7 x 7 generací ........

Nakonec se můžeme podívat, jak toto mentální násilí z teologických fakult a mocenských struktur křesťanských církví ovlivňuje soudobou společnost.

Nikdo není ochoten veřejně říci, že holocaust je přímým důsledkem teologie a praxe všech křesťanských církví. Křesťané si v podstatě holocaust "vymodlili". Všem je to docela jasné, ale nikdo to není ochoten říci nahlas.

Jen pro pořádek. Římskokatolická církev ještě 20 let po II sv. válce neomylně učila, že židé jako národ nesou vinu za umučení Ježíše Krista. Tento bod svého učení zrušila až v r. 1965 na II. vatikánu. Současná formulace zní, že z viny na umučení Ježíše Krista nelze vinit národ, ale pouze konkrétní jednotlivce.

Ano, vidíte dobře - tohle řešili nejvyšší představitelé katolíků v r. 1965!

Jejich způsob uvažování nám přiblíží Jan Pavel II. ve zmiňované encyklice Fides et Ratio:

"VÍRA A ROZUM jsou jako dvě křídla, jimiž se lidský duch pozvedá k nazírání pravdy. Touhu poznat pravdu a nakonec poznat Boha samého vložil totiž do lidského srdce Bůh, aby člověk tím, že pozná a bude milovat Boha, mohl dosáhnout také plné pravdy o sobě samém."

Ve starém zákoně se dočteme, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu k svému obrazu. Rovnoprávné zkoumání by tudíž mělo probíhat z obou stran uvedeného citátu. Což ovšem nikdo z teologů nepřipustí a tak je teologie a křesťané jako takoví - včetně pseudomodernistického docenta sociologie Karlovy univerzity Tomáše Halíka - více než 120 let ve skluzu a odporu proti psychologii, jako vědě.

Dodnes brojí proti Jungovi a nevědomí. Opět se zde projevuje mentální násilí, kryjící jejich dogmata a představy. Nevědomí, jako součást lidské psyché by jim mělo připadat naprosto logické.

Neboť pokud by nebylo nevědomí, tak o Bohu všichni vědí .... anebo Bůh není. Tohle naši mgr. a ThDr. teologie nejsou schopni pochopit.

Ani takový "modernista" mezi katolíky jako byl Jan Pavel II. neuznával svrchovanost exaktních věd o člověku - jako např. psychologie.

Nemá smysl pokračovat.

Nakonec bych rád upozornil na můj článek: Kritéria zdravé spirituality.

Zdravá spiritualita musí uznávat, že člověk má tři naprosto rovnocené části: fyzické tělo, intuitivní část a racionální část. Spiritualita je zdravá pouze v případě, že se uznává a zajišťuje roznoměrný a harmonický rozvoj všech těchto našich "částí".

A to křesťanství nejenže nedělá, ale přímo popírá.

  

Podobné téma:

Teologie s čumákem na zdi - co je to víra?

Bludný balvan pro Halíka a Grygara č.1 - za papežskou neomylnost

Úsměvně úděsné - původ a aplikace dogmat římskokatolické církve

Teologie je věda stejně jako astronomie či biologie.Cha cha chá!

Jiří Grygar: Pokus o katolickou vědu skončil v r.1886 Freudem

Gospa z Medžugorie Benediktu XVI.: opravte encykliku Fides et Ratio

Křesťanství popírá samo sebe - v učení o dědičném hříchu.

Ideál evropské rodiny: Ježíš, Marie a Josef nikdy sex nepoužili :-)

Jiří Grygar na stará kolena zařadil teologii mezi pavědy.

Svatá Boží Trojice - podvod tisíciletí

Křesťanství končí. Narazilo na svoji vlastní licoměrnost.

Blízký konec nejrozšířenější utlačovatelské ideologie - křesťanství

Římskokatolickou církev nezaložil Ježíš, ale římští císaři ve4.stol

Akademici na univerzitách nejsou směšní, oni jsou to mafiáni.

Katolíci: bez perspektivy. Jsou to křesťané, anebo jen hříchovci?

Římskokatolickou církev nezaložil Ježíš, ale římští císaři ve4.stol

Římskokatolický kněz - můžeme mu říkat duchovní?

Jiří Grygar: Pokus o katolickou vědu skončil v r.1886 Freudem

Křesťanství v pěti aforismech.

Mayové přinášeli lidské oběti svým bohům. Co jiného byl holocaust?

Byl překlad Nového zákona ve 4. století účelově deformován?

Křesťanství jako přímý zdroj holocaustu.

Bůh Benedikta XVI. není zdrojem etiky. Je jen zdrojem jeho moci.

Současná sociologie jako křesťansko-komunistická pavěda

Benedikt XVI.: víra je nad morálku. Co vy na to, lékaři?

Kam vede Grygara, Halíka i !! nás !! jejich primitivní dualismus?

Bludný balvan č.3 pro křesťanskou akademii-Primát teologie nadvědou

Černý parazit Halík, Pehe a spol. - ANO evropské apokalipse

Černý parazit Halík, Pehe a spol. - fotovtip

Grygar konečně kardinálu Dukovi zlomil vaz. Sobě snad také ...

Bludný balvan č.2 pro kardinála Duku za ne-vztah psyché a duše

Na čem stojí autorita římsko-katolické církve?

Kliničtí psychologové i Halík - volavky farmaceutického průmyslu

Krize západní psychiatrie aneb totální rozklad společnosti?

 

Ústí nad Labem,    24.6.2014

 

Jan Rýznar

Autor: Jan Rýznar | úterý 24.6.2014 7:33 | karma článku: 18.12 | přečteno: 1123x

Další články blogera

Jan Rýznar

Tyto volby nebyly o p. Babišovi. Bylo to zúčtování se všemi, kdo mu vůbec neměli dát šanci

Jsem vyloženě potěšen výsledky právě skončených voleb - aniž bych je byl schopen v této nádheře očekávat. Až na Babiše se totiž klepou všichni kdo nám vládli v předchozím volebním období. Všichni včetně prezidenta Zemana.

22.10.2017 v 9:23 | Karma článku: 20.55 | Přečteno: 1089 | Diskuse

Jan Rýznar

Tomáš Halík - žvanil odmítající dělat to, co dělat skutečně má.

Tomáš Halík - se vyjadřuje ke kdečemu a dokonce je ochoten být i českým prezidentem. K vyloženě překonaným a v současnosti neudržitelným představám své církve o psychologii, psychoterapii, psychosomatice, etice a pod však mlčí.

16.10.2017 v 7:56 | Karma článku: 31.73 | Přečteno: 1371 | Diskuse

Jan Rýznar

Kdo já to jen vlastně jsem?

Trvalý dotyk s jinou realitou - my jí říkáme třeba Matrix. Jsou však kultury, které ji nazývali Tao. Podstatou všeho je Tao, ale už když tato tři písmena vyslovíš, tak už nejsou Tao. Prostě Matrix.

18.3.2017 v 8:10 | Karma článku: 9.30 | Přečteno: 245 | Diskuse

Jan Rýznar

Jiří Grygar trucuje a odmítá státní vyznamenání. Že by zdravá sebekritika?

Vynikající popularizátor astronomie a zneuznaný hegemon katolicko - křesťanské demagogie vůči humanitním vědám, katolický astrofyzik Jiří Grygar odmítl svoji nominaci na státní vyznamenání. Co je v pozadí?

3.6.2016 v 12:34 | Karma článku: 31.71 | Přečteno: 2243 | Diskuse

Další články z rubriky Věda

Jakub Tenčl

Jak myšlenky ovlivňují tělo?

Otázka, která se může zdát jasná, avšak jaké jsou konkrétní chemické procesy vyvolané myšlenkou? Pokud je pravda, že myšlenka má moc ovlivnit systém chemické přeměny, pak další otázkou je...

21.11.2017 v 18:13 | Karma článku: 7.71 | Přečteno: 145 |

Michal Češek

Onemocnění, které mladé kulturistce obrátilo život naruby

Příběh Zoey Wright z britského Cornwallu může být velkou inspirací pro mnohé z těch, které postihla vážná nemoc, ale také pro ty, kteří se zajímají o oblast fitness a kulturistiky.

20.11.2017 v 20:32 | Karma článku: 13.80 | Přečteno: 931 | Diskuse

Dana Tenzler

Jak vznikl vesmír? A co bylo předtím?

Co způsobilo vznik vesmíru? Mohl vzniknout náhodně nebo je dílem božím? Na obě otázky umí dnes fyzika dát komplikovanou a zatím samozřejmě neověřenou odpověď.

20.11.2017 v 8:00 | Karma článku: 24.01 | Přečteno: 793 | Diskuse

Dana Tenzler

Tajemství alchymistů – jak vzniká zlato (vesmírná alchymie 6/6)

Poslední nahlédnutí do tyglíku, ve kterém se vaří přísady pro celý vesmír. Vznik těžkých prvků – mezi nimi i zlata nebo uranu – nebyl žádnou náhodou. (délka blogu 8 min.)

16.11.2017 v 8:00 | Karma článku: 22.03 | Přečteno: 482 | Diskuse

Jan Švadlenka

Polemika s panem Kapolkou o evoluci aneb ukázka dezinformace - část III.

V tomto článku hodlám ukončit svou polemiku s panem Kapolkou. Uvedu argumenty svědčící pro evoluci a v závěru vysvětlím, v čem spočívá ona dezinformace, která se prolínala všemi jeho články.

16.11.2017 v 0:07 | Karma článku: 18.30 | Přečteno: 473 | Diskuse
Počet článků 226 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1489
Jsem elektroinženýr, obor technická kybernetika - robotika. Ročník 1961.Mým stále výraznějším zájmem jsou bojové sporty a hraniční možnosti ducha i těla.Experimentální psychologie a sebepoznání, filozofie i diskuse a předvídání důsledků techniky - TA. V neposlední řadě i úplně obyčejný život,kde musíme ověřovat vše,co jsme se naučili.


Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.